Mijzen

Vrij en Blij
7 februari 2022
Sonnevanck
7 februari 2022

Op 29 April 2021 is de akte kavelruil Mijzen bij Appel Notarissen gepasseerd, bij deze kavel ruil waren 3 partijen betrokken en is er 12.79.00 hectare grond van eigenaar verwisseld. De Kadaster-  en notaris kosten in deze ruil bedroegen  € 7708.22. De kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Kavelruil werkt! Stivas verzorgt de voor financiering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Noord-Holland uit.

In deze kavelruil gaan natuurrealisatie en agrarische structuurverbetering hand in hand. Eén melkveehouderijbedrijf kan door verwerving van twee stukken grond, de gronden zodanig aan elkaar koppelen dat één grote huiskavel ontstaat. Voorheen was er naast de huiskavel nog sprake van twee veldkavels. Voor de andere agrarisch partij is een veldkavel 2,5 kilometer dichter bij het bedrijf gekomen. Dit is in de eerste plaats veel efficiënter, maar levert tegelijkertijd milieuwinst op. Staatsbosbeheer is eigenaar geworden van enkele percelen binnen de natuurbegrenzing. Ruim 4,5 hectare is aan het bestaande natuurgebied toegevoegd.

Inbreng KR Mijzen 2020 

Toedeling KR Mijzen 2020

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland