Investeringen bewerkbaarheid en bereikbaarheid

Op 26 september 2016 is de akte kavelruil “De Buren” notarieel gepasseerd. Bij deze kavelruil waren vijf partijen betrokken en is er 21.69.42 hectare grond van eigenaar verwisseld.
Twee partijen hebben gebruik gemaakt van de subsidie voor investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van de verkregen kavels. De uitvoering hiervan is inmiddels gereed gekomen.

Het geïnvesteerde bedrag in deze kavelruil is 60% voor rekening van de deelnemende partijen. De resterende 40% met een maximum van € 800,- per hectare is gesubsidieerd vanuit het POP3-project Kavelruil Werkt!.
Stivas verzorgt met eigen kapitaal de voorfinanciering van het subsidiedeel en declareert de gemaakte kosten halfjaarlijks bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO voert de subsidie voor de  Europese Unie en provincie Noord-Holland uit, die beiden 50% van het subsidie bedrag voor hun rekening nemen

  • Kavelruil De Buren

    Op 26 september 2016 is de akte kavelruil “De Buren” notarieel gepasseerd. Bij deze kavelruil waren vijf partijen betrokken en is er 21.69.42 hectare grond van […]