Home

De Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een POP3 toezegging van € 3,3 miljoen ontvangen waarmee gewerkt wordt aan de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in Noord-Holland. De bijdrage bestaat voor de helft uit een EU-subsidie en de helft uit een bijdrage van de provincie Noord-Holland. Het project heeft de titel Kavelruil Werkt!

In het afgelopen jaar heeft Stivas met inzet van de toegezegde POP3 subsidie voor het project Kavelruil Werkt! in totaal 10 kavelruilen afgerond met een kavelruilakte. Het betreft in totaal afgerond 330 hectare aan geruilde grond. Daarmee is de projectdoelstelling voor 2016, -te weten 150 hectare geruilde grond- ruimschoots overtroffen. Voor 2017 staat opnieuw 300 hectare aan kavelruil als ambitie genoteerd.

www.kavelruilwerkt.nl brengt u op de hoogte van de verschillende kavelruilen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stivas via de contactgegevens op de website.

In het nieuws

EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo-provincie-Noord-Holland